ВЯРА /по Wendy/

Не вярват в нищо
бездушните, защото
душата вярва...

Категория: