ОБИЧ /по rymefan/

Който обича -
грее като слънцето -
жари и сгрява...

Категория: