24-ТИ МАЙ!

ДЕН НА БАЛГАРСКАТА
СЪВЪРШЕНА АЗБУКА!
Методий и Кирил откриха
Тракийското славно писмо
и гордо пред Рим защитиха
Библейското наше четмо!

Категория: