24 МАЙ

24 МАЙ

автор: Камелия Базова

Път и лъчи
в простора лазурен,
тихо се носят вълните над нас...
Вечно блестят във страници будни
Вечно нашепват Божия Глас!

Път към Теб-
Мъдрост безкрайна
Знание светло в гъстия мрак!
Нашият глас пред Бог се прекланя
Имаме път и пътека и власт!

Власт над прахтта,
Над сивите урви,
Власт над забрава,
Над края нерад
Ето ни тук-благодарни и будни
Нашите букви в сърцата блестят!

Светят и блясват
Буквите златни
С книга в ръката нагоре вървим!
Знание светло и мъдро ни буди!
Колко радост в денят ни любим!

Пазим и тачим буквите наши
Братя Светии-Вечен Поклон!
Огън от мъдрост събужда умът ни
Знание вечно и път и простор!

Категория: