СЛОВОТО

"В началото бе Слово,
у Бога беше Словото",
Азбуката го направи
разбираемо за всеки!

Категория: