БЕЗКРАЕН ПРАЗНИК

На Азбуката Празникът
не трае само майски ден,
безкраен е Виновникът
като Животът Съкровен!

Категория: