ТРЯБВА

любов сърца и
да разбива - трябва да
не се унива

Категория: