( *** )

лятото вече
оск`ъдва и с трепет за
ново заб`ъдва

Категория: