БЛИЗНАЧКИ

Властта и Алчността -
близначки на света,
подкрепя глупостта!

Категория: