ИЗБОРИ

От избор на избор все по-малко
от българите участват в избори!
Време е да се въведе изискване
при по-малко от 50% гласували
изборът да се счита невалиден!

Категория: