ВЪРХУШКА

Не сме прост Народ,
проста е върхушката,
но къде не е проста?
Подкрепят я външни
врагове на България!

Категория: