НАСТОЛНА

СВЕТА̀ТА КНИГА -
щом е и настолна - и
душа е волна

Категория: