БОГАТАШИ

Вярват хората до днес,
че зад властен богаташ,
по-богат дори от Крез,
скрит е вчерашен апаш!

Категория: