ПРИВЪРЗАНОСТ!

Човек, Животни и Растения
край нас и в Райските селения
едни за други са привързани,
че тъй от Господ са създадени!

Категория: