СВЕЩЕНА

на звяр към жертва
любовта свещена е
и с кръв скрепена

Категория: