НЕРАЗДЕЛНИ!

Народи с Православна Вяра,
Език и Писменост съединени,
не може никой враг да скара,
защото са навеки неразделни!

Категория: