ДИМОКРАЦИЯ

Човек за Човекът е Брат,
но не и в Паричният свят,
затуй сме не в Рая, а в Ад!

Категория: