( *** ) - Хайке Щеер - ( Stehr , Heike ) - превод от немски език

едва допр`ени
на бялата роза листц`ата
-п-----
----а--
--д----
----а-
---т---

................................................................................................................................................

втори вариант :

едва допрени
на бялата роза венчелѝстчетата
-п-----
----а--
--д----
-----а-
---т---

==========================================================

Обяснение :

В оригиналната творба на немски език няма припинателни знаци ,
което е съобразено при превода .
Няма и тирета .
При превода се наложи последните да се използуват с цел - да се придаде
„ЗИГ - ЗАГ - ДВИЖЕНИЕ“ на падащите „листц`а“ ,
респектѝвно - „венчелѝстчета“ .
Ако ѝма програма за премахване на тиретата , така че да се запази
„ЗИГ - ЗАГ - ПАДАНЕТО“ на „листц`ата“ и / илѝ „венчелѝстчетата“ ,
преводите в много по - голяма степен ще се доближат до оригиналната
творба на немски език .

Категория:

Comments

Прекрасен образ и красив превод! Не стига финото долавяне и изразяване на мимолетното докосване и ефирната раздяла, но са и графично и динамично изобразени...

Обяснение :

В оригиналната творба на немски език няма припинателни знаци ,
което е съобразено при превода .
Няма и тирета .
При превода се наложи последните да се използуват с цел - да се придаде
„ЗИГ - ЗАГ - ДВИЖЕНИЕ“ на падащите „листц`а“ ,
респектѝвно - „венчелѝстчета“ .
Ако ѝма програма за премахване на тиретата , така че да се запази
„ЗИГ - ЗАГ - ПАДАНЕТО“ на „листц`ата“ и / илѝ „венчелѝстчетата“ ,
преводите в много по - голяма степен ще се доближат до оригиналната
творба на немски език .

Pages