РАЗНИ ХОРА!

Четящи и нечетящи,
мислещи и немислещи,
знаещи и незнаещи,
можещи и неможещи!
Продължава борбата
между Труд и Парата!

Категория: