( *** )

Каква шевѝца !!!
Коя ръка в`еза я ?!... -
Все поезия !!!

Каква шевѝца !!!
Коя ръка в`еза я ?!... -
Всепо`езия !!!

Категория: