( *** )

в п`оходите* към
щастие любовта е
първа редѝца

=============================

(респектѝвно : п`одстъпите)*

Категория: