степенуване

Подд`аде се на
събл`азън , а ѝмаше
БОГОБО`ЯЗЪН ...

Подд`аде се на
събл`азън и нямаше
БОГОБО`ЯЗЪН ...

Категория: