споделено от полиглот

Колкото повече
чужди езѝци
владееш ,
толкова повече
земни жив`оти
живееш !

Щом ги из`учиш ,
еднакво усещаш ги родни -
твои звездѝ Витлеемски
и в теб - пътеводни !

Но без езѝка си майчин ... -
си сам сред пустѝня ...-
Той е за тебе душа и
сърце , и светѝня !...

Него не можеш отмѝна ,
не можеш отмѝна !
Той те държѝ в единение
с род и Родѝна !...

А и дорѝ да не знаеш
н`етв`ои езѝци ,
ѝмаш си майчин , пред който
да ахват зенѝци !

Категория:

Comments

Адмирации за родолюбивата възхвала, rhymefan!
Чуждите езици
са истински жълтици,
но без родния Балкан
не струват пукнат гологан...

Pages