'' TRADUTTORE , TRADITORE " *

... преводачо ... предателств`ачо ...*

.............................................................................................

" Преводачо , предателю " * (ит. ; по идея на Angel Popov )

Категория:

Comments

Игра на думи, но и на дело, rhymefan...Почти непреводима...
Преводачо...продавачо...
/Добрият превод - добре продава,
а лошият - опропастява.../

По Angel Popov :

Добрият превод
[+/- => (добре)] продава , е лошият
опропастява ...

Адмирации за продължаващото търсене, rhymefan!
Добрият превод
мост създава, лошият
опропастява...

Pages