на учителката , употребяваща този глагол и тласкаща учениците си към светлина

макар глаголът

„надобр`яваш“

да е някак си

жаргонен

усещаш

че е задължаващ

и че е

сърцеотр`онен

.........................................................

„надобряваш“ е

глагол жаргонен и от

сърце отронен

Категория: