Човекът

Попѝтал човекът душата си : „Д`ушо ,
защо ме болѝш ?“

А тя му отвърнала : „За да обѝчаш ,
цъфтѝш и творѝш .“

===================================
препубликува се ;
публикувано на 02.09.2011год. в сайта http://chovekat.com

Категория: