ОБЍЧАХ ВИ , Александър Пушкин , превод

Обѝчах ви и моят порив може
все още в мен да е неугасен .
Но нека той да спре да ви тревожи ,
не искам да тъжѝте зарад мен .
Обѝчах ви безмълвно , безнадеждно ,
обзет от свян и ревност в мен , увѝ .
Обѝчах ви тъй ѝскрено , тъй нежно .
Дай , Боже , друг да ви ощастливѝ .

==================================
препубликува се ;
публикувано на 11.09.2011год. в сайта http://chovekat.com

Категория: