РОЗО

Когато се усмѝхваш ,
така се изчервяваш ,
че утринното слънце
неволно заслепяваш.

Но то от тебе нѝкак -
ни йотка не ревнува .
Когато се усмѝхваш ,
то тайничко ликува !

Усмѝхвай се , усмѝхвай !
Цъфтѝ и разцъфтявай !
Взривявай и притѝхвай !
Споявяй и сплотявай ! …

=================================================
препубликува се ;
публикивано на 19.09.2011 в сайта http://chovekat.com

Категория: