постижение

постижение
за една тъга е да
стане тъгѝца

Категория: