стих`ът

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да ме уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да те уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да го уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да я уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да го уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да ни уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да ви уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да Ви уп`ъти ...

... неизчерп`аем
е стих`ът и ... знае как
да ги уп`ъти ...

Категория: