( *** )

Будилник , пред`и
да звънне , сънищата
м`оли за прошка !...

Категория:

Comments

Грижовен будилник имаш, rhymefan! Извинява се за хубавия прекъснат сън, спасява от кошмари и тъжи, че не може да помогне за това, което понякога носи утрото...
Звъни будилник.
Кошмари нощни гони.
Връхлитат дневни.

Звъни будилник.
Разкоши нощни гони.
Изгряват дневни...

будѝлникът е част
от нас самѝте

шептѝ
гърмѝ
гневѝ
и
шеговѝт
е

Pages