( *** ) - Марина Хаген - превод от руски език

преди парада
(се) разстрелват
облаци(те)

Категория:

Comments

Богата и силна метафора, rhymefan! Преводът е запазил взривния заряд!
Бунтовният дух
прилича на облака:
мълнии праща...

Pages