( *** )

мир
че
мрак

Категория:

Comments

Най-важният въпрос!
Мир
или
мрак?

Няма мрак в изпълнена с любов душа, както и мир в заразената от алчност. Първото е по рождение, а второто - по принуждение.

По Wendy - "И АКО ЧОВЕК Е В МИР СЪС СЕБЕ СИ, ТОГАВА ИМА СВЕТЛИНА, А НЕ МРАК" :

Не е мрак , а е
светлина , щом човек е
в мир със себе си ...

Pages