( *** )

... заседание
на усмивки ... никак не
им се прекъсва ...

... заседание
на усмивки ... и как да
се разотидат ...

..................................................

заседание
на усмивки пътя към
щастие прозря

Категория:

Comments

На искреността
изкуствеността ще се
предад`е !... Н`ека !...

сетива ... думи ...
вътрешен глас ... сечива
подсказвачески ...

ѝма ли
наставление

лѝпсва
стихотворение

`има
няма
няма
`има

буря
непредотвратима

от усмѝвки
се тръгна
и до буря
се стѝгна

но за щастие
буря
от усмѝвки
......................................
изрѝгна

Pages