( *** )

за всеки човек
любовта е вътрешно
присъща святост

Категория: