( *** )

От много
„Трай де !“
ум ли да з`айде ?!...

Категория: