( *** )

... със сетив`ата
си ... чувствата усещат
що е щастие ...

Категория: