( *** )

четящите и
пишещите словото
ги единява

Категория: