( *** )

По къщовник ли
крееш , къщовнице на
тялото , д`ушо ?...

Категория: