( *** )

ГОСПОДИ , може
ли със СВЕТОТО ТВОЕ
ПИСАНИЕ да

се тресне по главата
злото и да изчезне ?...

Категория: