( *** )

Наѝвен който
е и непробѝвен , той
е креатѝвен ...

Категория: