( *** )

Юздѝте стѝскат
на Пегас , защото го
влекат звездѝте ...

Категория:

Comments

Разбил юздите
полита към звездите
волният Пегас...

Pages