( *** )

какво щастие
да ти скокне слънчево
зайче в очѝте

какво щастие
да си слънчево зайче
в нечии очѝ

.................................................

Зайче слънчево
в очѝте ти да скокне ! -
Ех , че щастие !...

Категория: