в отдалечаващия се от морето влак-пред`есенна 2013-та

Брег`а го до ѝдни
лет`а изоставих .
Обърнах и гръб
на морето .

И чувства и мѝсли
по него сподавих ,
при все че неспѝрно
зов`е
то ...

И понастоящем
към р`оден край двѝжа -
тревѝ е и угар
край влака .

И работа г`отви се
да ме пронѝже
с „живѝтелна“
трудова
„ц`ака“ !

...................................................................

Но всѝчки сме свѝкнали
с тези промени

и в тяхната правилност
сме убед`ени !

Категория: