( *** )

днешната кал и
пиявиците вече
не я обѝчат

..................................................

тѝнята днес и
пиявиците вече
не я обѝчат

Категория: