СПЕШНА ПОМОЩ / СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Бяла престѝлка
неспѝрно кандѝлка ли
се , кандѝлка ... Не

от джѝбри , а че
м`ъки б`ори - носѝлка
подѝр носѝлка ...

Категория:

Comments

Спешната помощ
е наистина спешна
щом е успешна...

По Angel Popov - „Спешната помощ е наистина спешна щом е успешна...“ :

Спешната помощ
наѝстина спешна е ,
щом е успешна ...

Pages