( *** )

падналият от
Марс увещава всѝчки
да се изправят

Категория: