( *** )

отначало докрай
от безначалие до безкрайност
(с)ТЍ(х)

Категория: