Ѝстинската ...

Ѝстинската рѝма
е непреводѝма .

Но си струва , струва ! -
А и тя жадува

да я преведат
и разпространят

по света навред ,
та в сърца безчет

за безкрайни дни
да се съхранѝ ,

за да я тълкуват
и ѝ се любуват

всѝчките нар`оди
в радост и несг`оди .

-----------------------------------

Ѝстинската рѝма
е неутолѝма.

П`огледите грабва ,
а така и трябва ;

сетив`а взривява
и ги упоява ,

и като пог`ача
др`азни преводача -

д`ъхава в дух`а си ,
прѝказна в плътта си !...

-----------------------------------

Ѝстинската рѝма

е неугасѝма ,

и неразчупѝма ,

и необозрѝма !!!

----------------------------------

Ѝстинската рѝма

носи „ СТИХ “ за ѝме !!!

================================

Ѝстинската рѝма
е необяснѝма ,
с нѝщо несравнѝма
и неповторѝма !...

И като такава
ни обогатява
и ни вдъхновява ,
и ни озвездява !...

И налѝ е скромна -
„СТИХ“ да я зоват ,
своята огромна
мощ - във всяка гръд

ѝстински втъкава
и очовечава ,
облагородява
и ни доближава

с нежност БОГОСВЯТА
докъм небесата !...

.....................................................

И където РАЙ е
нека ХОДАТАЙ е !...

-----------------------------------

Да пребъдеш - нека ,
РЍМО - ДУШЕГРЕЙКА !

РЍМКО СЪРЦЕГРЕЙНА
И БЛАГОГОВЕЙНА !!!

Категория:

Comments

Истинската рима
е балетна Прима,
но от нея няма
по-капризна дама!

Нейните капрѝзи
чудни са филѝзи
и в душѝ покълват ,
и сърца изпълват

с думи благодатни ,
с чувства необятни !...
И духът честѝт е
до отвъд звездѝте !...

.......................................

Ѝстинскат рѝма
носи чин „ЛЮБЍМА“ !!!

И като такава
е на БОГ ПРОСЛАВА !!!

истинската рима
е непреводима

но така човърка
че ще те побърка

затова превеждай
и я пренареждай

и ако духà ѝ
си предал

тогава
в нов дух
тя витае

и
съпреживява

Pages