СИЯНИЕ ...

СИЯНИЕ
роза , розо , розичко

СТЕНАНИЕ
роза , розо-о , розчице

МЕЧТАНИЕ

роза , розе , розенце

Категория: